หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 100 ประจำเดือน มกราคม 2560

อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 98 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

อ่านต่อ ll 27 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคฯ

 สอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด BIPOLAR ฯ จำนวน 40 ชุด

  อ่านต่อ l 14 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลางสอบราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด BIPOLAR ฯ จำนวน 40 ชุด

  อ่านต่อ l 14 ก.พ. 60   พัสดุ

 ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สวนเลือดดำ (Central Venous Catheter) จำนวน 60

  อ่านต่อ l 10 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง เช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ

  อ่านต่อ l 9 ก.พ. 60   พัสดุ

 สอบราคาซื้อ Injection cap จำนวน 48000 ชิ้น

  อ่านต่อ l 8 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้สวนเส้นเลือดดำ (Central Venous Catheter)

  อ่านต่อ l 6 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง Injection cap

  อ่านต่อ l 6 ก.พ. 60   พัสดุ

 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน IV CATHETER

  อ่านต่อ l 1 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลาย IV CATHETER

  อ่านต่อ l 11 พ.ย. 59   พัสดุ

 ราคากลาง หลอดแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ETHYLENE OXIDE GAS

  อ่านต่อ l 19 ต.ค. 59   พัสดุ

 ราคากลาง BACTERIAL/VIRAL FILTER

  อ่านต่อ l 3 ส.ค. 59   พัสดุ

 ใบเสนอราคาซื้อ (สอบราคาซื้อ)

  อ่านต่อ l 8 ก.ค. 59   พัสดุ

  หน้า [1] [2] [3]  

 

ประกาศ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลน่าน .. Click

 

การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”

?เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลกระทบจากรองเท้าส้นสูง

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ กันเถอะ

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สัตว์เลี้ยง กุญแจรักษาออทิสติก

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

อุ่นให้ร้อนก่อนกิน ?ขนมจีบหมู?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 100 ประจำเดือน มกราคม 2560

อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 98 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 97 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

อ่านต่อ ll 27 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 96 ประจำเดือน กันยายน 2559

อ่านต่อ ll 26 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  พญ.วาสนา

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  พญ.ครามิณี/นพ.วีรชัย/นพ.สุทธิชัย/นพ.ชนินทร์/นพ.ณัฐพล/แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  อายุรรรม  นพ.มนัส / พญ.จริยา / พญ.ศรีสัตยา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  คลินิกรักษ์ปอด  พญ.อภิญญา

08.30 - 12.00

  จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  พญ.พงษ์สุดา

08.30 - 12.00

  ตรวจและฝากครรภ์  นพ.ปิยะพงษ์ / นพ.สุพจน์ / พญ.วรางค์รัตน์

08.30 - 16.00

  ตา  นพ.ชูพงศ์

08.30 - 16.00

  จิตเวช  นพ.วีระ

08.30 - 16.00

  ศัลยกรรม  นพ.วิญญู / แพทย์ใช้ทุน

08.30-12.00

  COPD คลินิกโรคปอดยืด  นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน

08.30-16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ณัฐธร

08.30-16.00

  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  นพ.นิพนธ์

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป  นพ.ณัฐพงษ์ / แพทย์ใช้ทุน

8.30-12.00

  เด็ก  นพ.พรชัย/พญ.สิริพร
 
     
     

 


วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

ห้องสมุดการเรียนรู้โรงพยาบาลน่าน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

ข้อมูลการรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์ Elective รพ.น่าน

 

ดาวน์โหลด [135 Kb.]
 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์ : 054-719-000 ต่อ 1426, 1427 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วางใจ