หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 111 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

อ่านต่อ ll 11 ม.ค. 61   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 110 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ ll 9 ธ.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

อ่านต่อ ll 17 พ.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 108 ประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านต่อ ll 5 ต.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคฯ


 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน

  อ่านต่อ l 6 ก.พ. 61   พัสดุ

 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน

  อ่านต่อ l 6 ก.พ. 61   พัสดุ

 ประกาศราคากลางเช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้ลมูลภาพ ( PACS)

  อ่านต่อ l 30 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบันทึก จัดเก็บ ข้อมูลภาพ (PACS)

  อ่านต่อ l 30 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 6,000 กล่อง

  อ่านต่อ l 29 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน

  อ่านต่อ l 24 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อ ชนิดมีแป้ง จำนวน 400 กล่อง

  อ่านต่อ l 24 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด Sterile แบบไม่มีแป้ง (1 กล่องเท่ากับ 50 คู่)

  อ่านต่อ l 18 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศแผนจ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยงานภายใน รพ.น่าน

  อ่านต่อ l 12 ม.ค. 61   พัสดุ

 ประกาศราคากลาง ถุงมือสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 5,500 กล่อง

  อ่านต่อ l 27 พ.ย. 60   พัสดุ

 ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องผ่าตัด

  อ่านต่อ l 24 พ.ย. 60   พัสดุ

 ราคากลางเครื่องคอมพิมเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 รายการ

  อ่านต่อ l 3 พ.ย. 60   พัสดุ

  หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]  

 

ประกาศ เรื่อง ปิดเส้นทางจราจรทางเข้าเขตบ้านพัก โรงพยาบาลน่าน .. Click

 

การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”

?เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลกระทบจากรองเท้าส้นสูง

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ กันเถอะ

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สัตว์เลี้ยง กุญแจรักษาออทิสติก

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

อุ่นให้ร้อนก่อนกิน ?ขนมจีบหมู?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 111 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

อ่านต่อ ll 11 ม.ค. 61   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 110 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ ll 9 ธ.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 109 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

อ่านต่อ ll 17 พ.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 108 ประจำเดือน กันยายน 2560

อ่านต่อ ll 5 ต.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 107 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

อ่านต่อ ll 28 ส.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  พญ.สุภาวดี

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล / นพ.วิญญู / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  Day care  พญ.อภิญญา

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.ณัฐภรณ์ / นพ.ชนินทร์ / นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  กระดูกและข้อ  นพ.วรพงษ์

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  นพ.วีระ / พญ.นิชนันท์ / นพ.นิรัน / พญ.ศรีสัตยา/ พญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  โรคระบบสืบพันธ์สตรี, วัยทอง, มีบุตรยาก  สูติ-นรีแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศาลากลางเก่า)  พญ.กันต์ฤทัย / แพทย์ใช้ทุน

13.00-16.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล

13.00-16.30

  ตรวจโรคทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  พญ.วิภาวี / แพทย์ใช้ทุน

8.30-16.30

  ตา  นพ.ชุติพงศ์
 
     
     

 


วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

ห้องสมุดการเรียนรู้โรงพยาบาลน่าน

ระบบบริหารโครงการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

ข้อมูลการรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์ Elective รพ.น่าน

 

ดาวน์โหลด [135 Kb.]
 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์ : 054-719-000 ต่อ 1426, 1427 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วางใจ