หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 102 ประจำเดือน มีนาคม 2560

อ่านต่อ ll 12 เม.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 101 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ ll 4 มี.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 100 ประจำเดือน มกราคม 2560

อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคฯ

 ร่างประกาศประกวดราคาซ์้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 550,000 ลูกบาศเมตร

  อ่านต่อ l 12 เม.ย. 60   พัสดุ

 ราคากลางก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 550,000 ลูกบาศก์เมตร

  อ่านต่อ l 12 เม.ย. 60   พัสดุ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบพนักงานราชการ(นักประชาสัมพันธ์)

  อ่านต่อ l 5 เม.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล

  อ่านต่อ l 4 เม.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

  อ่านต่อ l 30 มี.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง

  อ่านต่อ l 23 มี.ค. 60   พัสดุ

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลาย

  อ่านต่อ l 23 มี.ค. 60   พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Injection cap

  อ่านต่อ l 23 มี.ค. 60   พัสดุ

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณืที่ใช้สวนเส้นเลือดดำ

  อ่านต่อ l 23 มี.ค. 60   พัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

  อ่านต่อ l 22 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด 100 ลิตร

  อ่านต่อ l 17 ก.พ. 60   พัสดุ

 ราคากลาง เช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ

  อ่านต่อ l 9 ก.พ. 60   พัสดุ

  หน้า [1] [2] [3] [4]  

 

ประกาศ เรื่อง ปิดเส้นทางจราจรทางเข้าเขตบ้านพัก โรงพยาบาลน่าน .. Click

 

การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”

?เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลกระทบจากรองเท้าส้นสูง

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ กันเถอะ

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สัตว์เลี้ยง กุญแจรักษาออทิสติก

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

อุ่นให้ร้อนก่อนกิน ?ขนมจีบหมู?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 102 ประจำเดือน มีนาคม 2560

อ่านต่อ ll 12 เม.ย. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 101 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ ll 4 มี.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 100 ประจำเดือน มกราคม 2560

อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 99 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 98 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ ll 28 ม.ค. 60   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.อภิญญา / นพ.กนก / แพทยใช้ทุน

08.30 - 12.00

  ตรวจสุขภาพเด็กดี,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.นิพนธ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด) / นพ.อัศวิน / พญ.ศิรประภา

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)  นพ.มนัส/พญ.วาสนา/พญ.วรางค์รัตน์/พญ.จริยา/พญ.รัชนี พชท.

08.30 - 16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์

08.30-12.00

  วาฟาร์รีน  พญ.นวลนิตย์ / พญ.ณัฏฐรัตน์ / แพทย์ใช้ทุน

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.กนก / นพ.วิทิตย์ / แพทย์ใช้ทุน

13.00-16.00

  ศัลยกรรม (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.อัศวิน / พญ.ศิรประภา

8.30-12.00

  ตา  พญ.ฝนทิพย์

8.30-12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  นพ.วิชาญ
 
     
     

 


วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

ห้องสมุดการเรียนรู้โรงพยาบาลน่าน

ระบบบริหารโครงการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

ข้อมูลการรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์ Elective รพ.น่าน

 

ดาวน์โหลด [135 Kb.]
 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์ : 054-719-000 ต่อ 1426, 1427 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วางใจ