หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 88 ประจำเดือน มกราคม 2559

อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 83 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

อ่านต่อ ll 9 ก.ย. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 81 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

อ่านต่อ ll 30 มิ.ย. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 80 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ ll 8 พ.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคฯ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ พนักงานทั่วไป

  อ่านต่อ l 28 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 สอบราคาซื้อแถบปัสสาวะ ชนิด 11 แถบและคิวเวทสำหรับตรวจปัสสาวะ

  อ่านต่อ l 14 พ.ค. 57   พัสดุ

 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูง

  อ่านต่อ l 14 พ.ค. 57   พัสดุ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึกผ่าตัดกับอาคารสิริเวชรักษ์

  อ่านต่อ l 14 พ.ค. 57   พัสดุ

 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินฯ และ จพง.พัสดุ

  อ่านต่อ l 12 พ.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง

  อ่านต่อ l 18 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

  อ่านต่อ l 17 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

  อ่านต่อ l 17 ม.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

  หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]  

 

ประกาศ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลน่าน .. Click

 

การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”

?เหล้าทำร้ายร่างกายหัวจรดเท้า?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลกระทบจากรองเท้าส้นสูง

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สร้างความสุขให้ตัวเองอย่างง่ายๆ กันเถอะ

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

สัตว์เลี้ยง กุญแจรักษาออทิสติก

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

อุ่นให้ร้อนก่อนกิน ?ขนมจีบหมู?

อ่านต่อ ll 14 ม.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 93 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

อ่านต่อ ll 4 ส.ค. 59   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 88 ประจำเดือน มกราคม 2559

อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 59   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 81 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

อ่านต่อ ll 30 มิ.ย. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 80 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

อ่านต่อ ll 8 มิ.ย. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 79 ประจำเดือน เมษายน 2558

อ่านต่อ ll 12 พ.ค. 58   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  นพ.วิชาญ

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล / นพ.วิญญู / พญ.นวพร

08.30 - 12.00

  Day care  พญ.อภิญญา

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.นวลนิตย์ / พญ.ณัฏฐรัตน์ / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  กระดูกและข้อ  นพ.วรพงษ์

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  นพ.วีระ /นพ.นิรัน/ พญ.ครามิณี / พญ.สุพรรษา / พญ.พงษ์สุดา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  โรคระบบสืบพันธ์สตรี, วัยทอง, มีบุตรยาก  สูติ-นรีแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

13.00-16.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล

13.00-16.30

  ตรวจโรคทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  พญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน

8.30-16.30

  ตา  พญ.สุกมล
 
     
     

 


วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

ห้องสมุดการเรียนรู้โรงพยาบาลน่าน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

ข้อมูลการรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์ Elective รพ.น่าน

 

ดาวน์โหลด [135 Kb.]
 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก

โทรศัพท์ : 054-719-000 ต่อ 1426, 1427 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วางใจ