กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจพญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ตรวจเด็กป่วยพญ.วราภรณ์ / พญ.รัชนี
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.วีรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.แสนพล / พญ.นวพร
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.วีระ / พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00หัวใจล้มเหลวพญ.นวลนิตย์
08.30 - 12.00กระดูกและข้อนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)นพ.พงศ์เทพ / พญ.เพชรดี/นพ. สุพจน์ /พญ.สิริพร / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้นพ.วิชาญ
08.30 - 12.00อายุรกรรมวราภรณ์ / ทยานันท์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปสิริพร
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)วราภรณ์/รัชนี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00Orthoนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00Day Careจริยา
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปวรวิทย์

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf