การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจ  พญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  ตรวจเด็กป่วย  พญ.วราภรณ์ / พญ.รัชนี

08.30 - 12.00

  ตรวจและฝากครรภ์  นพ.วีรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.วรางค์รัตน์

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล / พญ.นวพร

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.วีระ / พญ.พงษ์สุดา

08.30-12.00

  หัวใจล้มเหลว  พญ.นวลนิตย์

08.30-12.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ไกรฤกษ์

08.30-12.00

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)  นพ.พงศ์เทพ / พญ.เพชรดี/นพ. สุพจน์ /พญ.สิริพร / แพทย์ใช้ทุน

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  แพทย์เฉพาะทางหมุนเวียนตามตารางแพทย์

8.30-12.00

  DAY CARE  พญ.จริยา

8.30-12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  นพ.วิชาญ

ติดต่อ - สอบถามรายละเอียด โทร.(054) 710138-9 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อ - สอบถามตึกอำนวยการ