การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.อภิญญา / นพ.กนก / แพทยใช้ทุน

08.30 - 12.00

  ตรวจสุขภาพเด็กดี,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.นิพนธ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด) / นพ.อัศวิน / พญ.ศิรประภา

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)  นพ.มนัส/พญ.วาสนา/พญ.วรางค์รัตน์/พญ.จริยา/พญ.รัชนี พชท.

08.30 - 16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์

08.30-12.00

  วาฟาร์รีน  พญ.นวลนิตย์ / พญ.ณัฏฐรัตน์ / แพทย์ใช้ทุน

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.กนก / นพ.วิทิตย์ / แพทย์ใช้ทุน

13.00-16.00

  ศัลยกรรม (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.อัศวิน / พญ.ศิรประภา

8.30-12.00

  ตา  พญ.ฝนทิพย์

8.30-12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  นพ.วิชาญ

ติดต่อ - สอบถามรายละเอียด โทร.(054) 710138-9 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อ - สอบถามตึกอำนวยการ