การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  พญ.สุภาวดี

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล / นพ.วิญญู / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  Day care  พญ.อภิญญา

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.ณัฐภรณ์ / นพ.ชนินทร์ / นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  กระดูกและข้อ  นพ.วรพงษ์

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  นพ.วีระ / พญ.นิชนันท์ / นพ.นิรัน / พญ.ศรีสัตยา/ พญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  โรคระบบสืบพันธ์สตรี, วัยทอง, มีบุตรยาก  สูติ-นรีแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศาลากลางเก่า)  พญ.กันต์ฤทัย / แพทย์ใช้ทุน

13.00-16.00

  ศัลยกรรม  นพ.แสนพล

13.00-16.30

  ตรวจโรคทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  พญ.วิภาวี / แพทย์ใช้ทุน

8.30-16.30

  ตา  นพ.ชุติพงศ์

ติดต่อ - สอบถามรายละเอียด โทร.(054) 710138-9 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อ - สอบถามตึกอำนวยการ