หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 70 ประจำเดือน กันยายน 2557

อ่านต่อ ll 25 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 70 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

อ่านต่อ ll 12 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 69 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

อ่านต่อ ll 5 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 หนังสือ 80 ปี นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร "สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น"

อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 กล้องส่องตรวจผ่าตัดทางท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

  อ่านต่อ l 7 ต.ค. 57   พัสดุ

 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับของสารฮีโมโกลบินเอวันซี จำนวน 2 รายการ

  อ่านต่อ l 6 ต.ค. 57   พัสดุ

 ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

  อ่านต่อ l 26 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข

  อ่านต่อ l 23 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการโรงพยาบาลน่าน

  อ่านต่อ l 22 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

  อ่านต่อ l 17 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ โรงพยาบาลน่าน

  อ่านต่อ l 12 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

  อ่านต่อ l 2 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

  หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]  

 

การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”

6 เหตุผล ทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

อ่านต่อ ll 26 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

[นอนน้อย] เสี่ยงทำสมองฝ่อ

อ่านต่อ ll 26 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

เตรียมรับมือโรคระบาดช่วงหน้าฝน

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตาบอด เนื้อตาย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

รณรงค์ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบปลอดภัย

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 70 ประจำเดือน กันยายน 2557

อ่านต่อ ll 25 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 70 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

อ่านต่อ ll 12 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 69 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

อ่านต่อ ll 5 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

อ่านต่อ ll 1 ก.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 67 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  พญ.วาสนา

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  พญ.วราภรณ์/ นพ.วีรชัย/ นพ.สุทธิชัย/ พญ.ภัควีร์ /พญ.นวลนิตย์/พญ.ฝนทิพย์/พ.ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.นิพนธ์ /นพ.เกรียงไกร

08.30 - 12.00

  อายุรรรม  นพ.มนัส / พญ.จริยา / แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 12.00

  คลินิก TB  พญ.อภิญญา

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.วีระ

08.30 - 12.00

  ตรวจและฝากครรภ์  นพ.ปิยะพงษ์ / นพ.สุพจน์ / พญ.วรางค์รัตน์

08.30 - 16.00

  ตา  นพ.ชูพงศ์

08.30-12.00

  COPD คลินิกโรคปอดยืด  นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน

08.30-16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ณัฐธร

08.30-16.00

  ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสวะ  นพ.ชัชเวทย์

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป  แพทย์ใช้ทุน

13.30-16.00

  ศัลยกรรม  นพ.เกรียงไกร

8.30-12.00

  เด็ก  นพ.พรชัย/พญ.สิริพร
 
     
     

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

ห้องสมุดการเรียนรู้โรงพยาบาลน่าน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 
     
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อสอบถาม ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์ : 054-710138-9 ต่อ 3257, 3190 ศูนย์คอมพิวเตอร์

 โทรสาร.054-710977 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วาคม