หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มีนาคม 2557

อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 64 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

อ่านต่อ ll 4 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยพิเศษ 32 ห้อง รพ.น่าน

อ่านต่อ ll 24 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 63

อ่านต่อ ll 28 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนง.การเงินและบัญชี

  อ่านต่อ l 6 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

  อ่านต่อ l 6 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนง.ช่วยเหลือคนไข้

  อ่านต่อ l 6 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

  อ่านต่อ l 6 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง

  อ่านต่อ l 18 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

  อ่านต่อ l 17 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 3 อัตรา

  อ่านต่อ l 11 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

  อ่านต่อ l 17 ม.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

  หน้า [1] [2] [3] [4] [5]  

 

อุปกรณ์การดึง Russel's traction - สาเหตุหนึ่งการการเกิดแผลกดทับ พบว่าเกิดจากแรงกดของผ้าคล้องขาที่กดลงบน...

ลูกโป่งมหัศจรรย์ - จากอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อที่ตาในผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กที่...

กระเป๋าช่วยชีวิตน้อง - เพื่อช่วยชีวิตทารกที่ไปตรวจวินิจฉัยนอกหน่วยงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน...

นวัตกรรมที่วางเข่า - ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมภายหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต้องยกขาสูง...

วิจัยพบสาเหตุเด็กออทิสติก เกิดตั้งแต่ในครรภ์

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

6 วิธีฟื้นฟูผิวหลังสงกรานต์

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

เตือนใจหญิงรักหญิงก็ติดโรคได้

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ เผยนิสัยมนุษย์

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลวิจัยกินส้มโอ ช่วยต้านไขมันสูง

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มีนาคม 2557

อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 64 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

อ่านต่อ ll 4 มี.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 63

อ่านต่อ ll 4 ก.พ. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 แถลงการณ์ ผอ.โฮงบาลน่าน

อ่านต่อ ll 30 ม.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  นพ.เพชรดี / พญ.ณัฏฐรัตน์

08.30 - 12.00

  หู คอ จมูกและภูมิแพ้  พญ.วาสนา

08.30 - 12.00

  ตา  นพ.ชูพงศ์

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.วีระ

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม (ครึ่งวันเช้า)  นพ.อัศวิน / นพ.นิพนธ์ (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป  นพ.พรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.อภิญญา / นพ.ชูพงศ์ / พญ.รัชนี /แพทย์ใช้ทุน

08.30 - 16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ไกรฤกษ์

08.30-12.00

  ไทรอยด์  พญ.ณัฏฐรัตน์ / พญ.นวลนิตย์

08.30-16.30

  ศัลยกรรมทางเดินปัสสวะ  นพ.ชัชเวทย์

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.วิชาญ / แพทย์ใช้ทุน

8.30-12.00

  เด็ก  พญ.ครามิณี
 
     
     

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

มุมคุณหมอ

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง
 

80 ปี นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

 

ดาวน์โหลด [13 Mb.]
 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
     
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อสอบถาม ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์ : 054-710138-9 ต่อ 3257, 3190 ศูนย์คอมพิวเตอร์

 โทรสาร.054-710977 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วาคม